Uthyrning

Bultsvetsutrustningar för alla typer av bultsvetsning kan hyras hos oss. Detta är praktiskt då kunden har ett sällan återkommande behov av bultsvetsning, t ex vid underhålls- och driftstopp.

Kontakta oss för rätt utrustning och pris.

_________________________________________________________________________

Entreprenad

Bultsvetsteknik Sverige AB har en omfattande entreprenadverksamhet med svetsning av förankringselement, pannstift, isoleringsspik m.m. sker oftast på plats hos kunden, men ibland även i vår verkstad i Linköping. Många av våra slutkunder finns inom pappers- och massaindustrin, kraftvärmeproduktion och processindustrin där korta och kostnadseffektiva driftstopp är av största vikt. Genom mångårig erfarenhet och stor flexibilitet kan vi uppfylla de höga krav som ställs på oss både vad gäller kvalitet och produktionstid.

Bultsvetsteknik AB har licens för bultsvetsning på tryckkärl av de flesta förekommande material.

Bultsvetsning på Sundsvallsbron.

Ca 4000 betongankare per brofundament svetsades av Bultsvetsteknik Sverige AB.