Vad är Bultsvetsning?

Bultsvetsning är samlingsnamnet för några olika metoder där ett fästelement (bult, stift, etc.) fastsvetsas på en stålplåt, balk, rör eller annat grundmaterial.
Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan fästelement och grundmaterial vilket bildar ett smältbad som fästelementet sedan trycks ned i.Metoden gör att man slipper borrning, gängning, gradning och andra moment både före och efter applicering av fästelementet. Dessutom kan svetsning ske på mycket tunn plåt utan risk för någon som helst genombränning, läckage eller försvagning av grundmaterialet. Den korta svetstiden gör också att grundmaterialet inte deformeras under svetsningen.

 

CD-metoden (Tunnplåt)

CD-metoden (CD=Capacitor Discharge) används för fästelement i området ø3-ø10 mm.

Strömkällan består av ett kondensatorpaket som ger en mycket snabb urladdning och därmed mycket kort svetstid (0,003-0,005 sek). Detta gör att svetsning kan ske på så tunn plåt som 0,8 mm utan genombränning.

Generellt bör grundmaterialets tjocklek vara minst 1/10 av fästelementets diameter. Som standard finns fästelement i stål, rost-fritt, aluminium och mässing. Vanliga användningsområden är apparatskåp, vitvaror, skyltar, paneler m.m.

CD CD CD CD CD CD Metoden för Tunnplåt.

Short-cycle metoden

Short-cycle metoden används när grundmaterialet är relativt tunnt men har en besvärlig yta eller ytbehandling såsom varmgalvanisering eller alu-zink.

En modern bultsvetsutrustning för ljusbågemetoden har kapacitet för short-cycle svetsning, där tidområdet är 0,005-0,1 sek. Tjockleken på grund-materialet bör vara minst 1/8 av fästelementets diameter.

Short Cycle Short Cycle Short Cycle Short Cycle Short Cycle Short Cycle

Ljusbåge-Metoden, ARC

Denna typ av bultsvetsning används normalt för fästelement i området ø8-ø25 mm. Här liknar strömkällan mer en traditionell svets med transformator och likriktare, men den har även en tidsstyrning som kontrollerar svetsprocessen. Svetstiden justeras beroende på fästelementets diameter i området 0,1-2 sek. Grundmaterialets tjocklek bör vara minst 1/4 av fästelementets diameter.

För denna metod finns en mängd olika bultar och förankringsdetaljer i stål, rostfritt och olika värmebeständiga legeringar.

Ljusbågemetoden används bl a vid tillverkning av större maskinkonstruktioner, pannor och industriugnar samt vid infästning av isolering eller eldfast massa.

Drawn Arc (ljusbåge) Drawn Arc (ljusbåge) Drawn Arc (ljusbåge) Drawn Arc (ljusbåge) Drawn Arc (ljusbåge) Drawn Arc (ljusbåge)